ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις 15 ατόμων με τρίμηνη σύμβαση στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Αιτήσεις έως και αύριο 1η Νοεμβρίου
Προσλήψεις 15 ατόμων με τρίμηνη σύμβαση στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Την πρόσληψη δέκα πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών μετά τη κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λόγω των πλημμυρών στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου προκήρυξε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.

Πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (κ.κ. Ζωή Β. Μπομπότη, Κωνσταντινιά Μπομπότη, Γιάννης Χ. Λαμπρόπουλος, τηλ.: 2425350222-210).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 (επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου) έως και την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ