ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΤΑΞΙ

Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΤΑΞΙ

 

Σας γνωρίζουμε ότι την 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής  άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της Υπηρεσίας μας ( Κορωνίου – Νέγρη, Π. Άρεως).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 12:00 μ.μ., να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (και να έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη των εξετάσεων το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).

Τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων καθώς επίσης και το ειδικό έντυπο – βιβλίο των άλλων θεμάτων, οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από την Υπηρεσία μας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΗΛΙΑΣ