ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου

Σε σύμπραξη με σχολεία στην Γρανάδα, το Βερολίνο και την Σεβάστεια
Σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου

Το  Γυμνάσιο  Στεφανοβικείου  με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+, Δράση KA210- Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας» με τίτλο Click awareness: digital citizenship tools in the classroom”, το οποίο  επιχορηγείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η  στρατηγική σύμπραξη θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα σχολεία IES FEDERICO GARCIA LORCA στην Γρανάδα της Ισπανίας, Zuckmayer-Schule  στο Βερολίνο της Γερμανίας και Hamza Yerlikaya Ortaokulu στην Σεβάστεια της Τουρκίας.

Οι στόχοι του προγράμματος θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και πρακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών στους ακόλουθους τομείς:

α) κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως netiquette β) τις ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης γ) τους τρόπους αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού και της αυξανόμενης ρητορικής μίσους και δ) τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας ως μέσο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εκστρατειών παραπληροφόρησης και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων μέσω των ψηφιακών μέσων.

Μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, θα δημιουργηθεί ένα portfolio που θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν πώς μπορούν να γίνουν υγιείς και υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητές σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των εργαλείων, των διαδικασιών και των πόρων που απαιτούνται για αυτά. Επίσης, θα κατανοήσουν την ιδέα της ψηφιακής ευθύνης και της διαδικτυακής ηθικής και θα μάθουν πώς να  αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης και του διαδικτυακού εκφοβισμού μαθαίνοντας, όμως, παράλληλα να είναι κοινωνικά υπεύθυνοι στην αλληλεπίδραση τους με τα κοινωνικά δίκτυα.

Τέλος, ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος με έμφαση στην ανακύκλωση, την ενεργειακή εξοικονόμηση, μείωση πλαστικών μιας χρήσης κλπ. θα είναι προσαρμοσμένος στις επιταγές του “Green Deal”, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία έχει ως στόχο να θέσει την ΕΕ σε τροχιά προς την πράσινη μετάβαση, με απώτερο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.