ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανανέωση και Συνεργασία για τον Δήμο μας - Η σταυροδοσία

Ανανέωση και Συνεργασία για τον Δήμο μας - Η σταυροδοσία

Με οχτώ συμβούλος θα εκπροσωπηθεί η παράταξη του Γιώργου Παπαδάμ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κατανομή σε Φερές και Κάρλα θα είναι από τέσσερις έδρες. Όμως θα εξαρτηθεί πού θα καταλάβει την έδρα ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης βάσει ποσοστού του συνδυασμού, για να δούμε ποιοι εκλέγονται.

Η σταυροδοσία δεν έχει ολοκληρωθεί στο 100%.

Πρώτος στην παράταξη αλλά και πιθανώς συνολικά στην σταυροδοσία ανάμεσα σε όλους τους συνδυασμούς ο Κωνσταντίνος Γιάτσιος.

Αναλυτικά, από το Υπουργείο Εσωτερικών

ΦΕΡΩΝ

812
428
333
324
299
161
157
156
140
137
132
126
124
89
87
84
81
74
54
49
41
33
30
24
13

ΚΑΡΛΑΣ

366
321
296
277
233
194
152
138
138
122
105
96
91
59
55
24
20
9
8
3

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

109
62
7