ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

1990 - Δημοτικές Εκλογές

Εισερχόμενοι σε εκλογικό κλίμα...
1990 - Δημοτικές Εκλογές

Δημοτικές Εκλογές- 1990.

Ο φαντάρος με το όπλο και το τσιγάρο ανά χείρας στην είσοδο των εκλογικών τμημάτων στο Λύκειο Βελεστίνου.

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.