ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Προσλήψεις διμηνιτών στη ΔΕΥΑΡΦ

Προσλήψεις διμηνιτών στη ΔΕΥΑΡΦ

Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου με την 30/2019 απόφασή της θα προβεί στην πρόσληψη 5 ατόμων με δίμηνη σχέση εργασίας για την ειδικότητα εργάτης γενικών καθηκόντων ΥΕ και στην πρόσληψη 4 υδρονομέων άρδευσης με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου επίσης ΥΕ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 στα γραφεία της ΔΕΥΑΡΦ, Ρήγα Φεραίου 72 στο Βελεστίνο.