ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σεφανοβίκειο - Θυρόφραγμα Λίμνης Κάρλας

Χαρακτηριστικό βίντεο από την ΕΡΤ Βόλου
Σεφανοβίκειο - Θυρόφραγμα Λίμνης Κάρλας

Χαρακτηριστικό βίντεο από την ΕΡΤ Βόλου