ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιτήσεις κρατικής αρωγής για επιχειρήσεις, φορείς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Αιτήσεις κρατικής αρωγής για επιχειρήσεις, φορείς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Επιχειρήσεις και φορείς που πλήττονται από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023
 
Οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες  πλημμύρες δικαιούνται κρατική αρωγή, ως εξής:
 
Υλικές ζημιές                  
 
Δικαιούνται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση υλικών ζημιών, ίση με ποσοστό της ζημίας που  θα εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται στην Περιφέρεια. 

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες  ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και  αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα κ.λπ.. 

Το πλαίσιο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής (ΔΚΑ) και την Περιφέρεια.

Αιτήσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων ή στους οικείους Δήμους οι οποίοι και τις προωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων.
 
Πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023  
 
Αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες δικαιούνται κρατική αρωγή, ως εξής: 
 
Υλικές ζημιές           
 
Δικαιούνται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση υλικών ζημιών, ίση με ποσοστό της ζημίας που θα  εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, με τη συμμετοχή μέλους του ΕΛΓΑ. 

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των πρόχειρων κατασκευών ποιμνιοστασίων, πρώτες  ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα
επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και  των αποθηκευμένων προϊόντων. 

Η επιχορήγηση καλύπτει και τις ζημιές που θα καλύπτονται από τον Κανονισμό Κρατικών

Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) και τον ΕΛΓΑ.

Το πλαίσιο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, την Περιφέρεια και τον ΕΛΓΑ, μέσω των εκτιμήσεων των επιτροπών κρατικής αρωγής.

Η επιχορήγηση δεν καλύπτει ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, φυτική παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο, οι  οποίες καλύπτονται από το πλαίσιο του ΕΛΓΑ.

Αιτήσεις υποβάλλονται για όλες τις ζημιές στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ., ή στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων
 
Για πληροφορίες οι πληγέντες μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο 2421352533.

Οι αιτήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων υποβάλλονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως και 14:00.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
  
ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ