ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όχι Ανεμογεννήτριες στο Μαυροβούνι και στο Βόρειο Πήλιο

Τις έντονες ενστάσεις και αντιδράσεις του εκφράζει ο Πολιτιστικός κι Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου για την επικείμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχή "Natura", καλώντας τους επικεφαλής των συνδυασμών και τους υποψηφίους σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να πάρουν θέση
Όχι Ανεμογεννήτριες στο Μαυροβούνι και στο Βόρειο Πήλιο

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν στο νομό Μαγνησίας εκφράζει τη βαθύτατη του λύπη για τις απώλειες των συνανθρώπων μας, καθώς και για την οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή που υπέστη ο νομός. Με λύπη και ανησυχία παρατηρεί τη διαχρονική αδυναμία του Ελληνικού κράτους να προλάβει ή και να αποτρέψει γεγονότα και καταστάσεις που κάθε καλοκαίρι αναμένεται να συμβούν. Και ενώ οι συνέπειες από τις φωτιές είναι αποκαρδιωτικές και όλοι μας είμαστε αποσβολωμένοι με την ολοκληρωτική καταστροφή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έλαβε την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Μαυροβούνι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της επέμβασης εντός του δασικού οικοσυστήματος στην περιοχή μας αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο (https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/energeia/ipen-prasino-sto-eoliko-ton-80-mw-tis-siemens-gamesa-sti-magnisia/) η εγκατάσταση θα αποτελείται από 16 ανεμογεννήτριες, κάθε μία απ’ αυτές θα έχει ύψος πύργου 127,5 μέτρα και διάμετρο ρότορα 145 μέτρα. Στη θέση της κάθε ανεμογεννήτριας θα διαμορφωθεί πλατεία εγκατάστασης, εμβαδού περίπου 6 στρεμμάτων (Σ.σ. για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτό θα είναι, όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου). Σε κάθε πλατεία μετά τη διαμόρφωση, θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη ορύγματος θεμελίωσης, σχήματος κυκλικού, με διάμετρο της τάξης των 22 μ. περίπου και βάθους 3,1 μ. περίπου. Εντός του ορύγματος θα κατασκευαστεί η βάση οπλισμένου σκυροδέματος της ανεμογεννήτριας. Ακόμη, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα κτηριακά και δομικά έργα, γειώσεις και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, περιμετρικός φωτισμός – οδοφωτισμός – φωτισμός κτηριακών χώρων και άλλα. Για την πρόσβαση στη θέση του κυρίως έργου (πολύγωνα εγκατάστασης Α/Γ) θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής (υφιστάμενη οδός Κανάλια – Κεραμίδι), στο οποίο θα πραγματοποιηθούν 14 τοπικές επεμβάσεις / διαπλατύνσεις. Επίσης, οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν και εργασίες εσωτερικής οδοποιίας (νέας διάνοιξης και βελτίωσης). Το συνολικό μήκος της εσωτερικής οδοποιίας θα είναι 14.005,50 μ..

Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτουν αβίαστα κάποια ερωτήματα. Γιατί δίνεται η άδεια μια τέτοιας εγκατάστασης που λογίζεται από πολλούς ειδικούς ως βιομηχανική σε μια περιοχή δασική, ενταγμένη στο δίκτυο «Νatura»; ποιο το νόημα να υπάρχει το «Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000» όταν επιτρέπονται τέτοιες επεμβάσεις; Είναι δυνατόν να υπάρχει φωτισμός σε ένα οικοσύστημα που είναι δασικό; Είναι δυνατόν εκεί που για αιώνες υπήρχε φύση να έρχεται το Ελληνικό κράτος και να αλλάζει τη χρήση γης; Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει σε αυτά τα λογικά ερωτήματα;

Ένα ακόμη ερώτημα που προκύπτει, αφορά τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από ηχορύπανση ανεμογεννητριών μπορεί να είναι όπως, παρεμπόδιση συνομιλίας και επικοινωνίας, απώλεια ακοής, επιπτώσεις στον ύπνο, επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και την ψυχολογία, επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά, στην απόδοση, στην παραγωγικότητα, στη μείωση της ποιότητας ζωής, καθώς και σε άλλα. Όσον αφορά τα ζώα γνωρίζουμε για τη θανάτωση πουλιών (αρπακτικών και άλλων), πάνω στις έλικες των ανεμογεννητριών, καθώς και για την επίδραση των υποήχων, που είναι προϊόν των ανεμογεννητριών και είναι αυτοί που επηρεάζουν τόσο τους ανθρώπους, όσο και τα ζώα. Με δεδομένο ότι η περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου γειτνιάζει με τον ταμιευτήρα της Κάρλας είναι απορίας άξιο για την επιλογή της, καθώς και για τις μελλοντικές επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών. Εύλογα ερωτήματα αναπτύσσονται και για το μέλλον της παραδοσιακής κτηνοτροφίας της περιοχής. Δημιουργείται ένα θολό τοπίο, που ενδεχομένως επηρεάσει αποφασιστικά την κτηνοτροφία και συνεπώς την οικονομική παραγωγή των κατοίκων, αλλά και του νομού.     

Έχοντας στο προσκέφαλο τα παραπάνω, καταθέτουμε κάποιες από τις υποχρεώσεις του κράτους, αλλά και τις δικές μας, ως πολίτες, που πηγάζουν από θεμελιώδεις νόμους, αρχές, συνθήκες και συμβάσεις.  

  1. Άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδας: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αειφορίας.»
  2. Συνθήκη του Ρίο ντε Τζανέιρο 1992: «Οι άνθρωποι δικαιούνται να αναπτύξουν την παραγωγική τους ζωή σε αρμονία με τη φύση».
  3. Διασφάλιση της μη υποβάθμισης των περιοχών Natura 2000: «Η οδηγία για τους οικοτόπους (άρθρο 6 παράγραφος 2) επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγονται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και η όχληση των ειδών χάριν των οποίων έχει οριστεί μια συγκεκριμένη περιοχή Natura 2000. Στην οδηγία για τα πτηνά (άρθρο 4 παράγραφος 4) προβλέπεται γενική υποχρέωση για την αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων ειδών πτηνών.
  4. Ευρωπαϊκή σύμβαση του τοπίου/Σύμβαση της Φλωρεντίας: δανειζόμαστε έναν από τους πολλούς σκοπούς της σύμβασης: «Προστασία τοπίου», σημαίνει δράσεις με σκοπό τη διατήρηση και συντήρηση των σημαντικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός τοπίου, βάσει της κληροδοτημένης του αξίας, που προέρχεται από τη φυσική του διαμόρφωση ή/και την ανθρώπινη δραστηριότητα. // Άρθρο 2 – Πεδίο Εφαρμογής: Υποκείμενη στις πρόνοιες του άρθρου 15, η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περι-αστικές περιοχές. Περιλαμβάνει χερσαίες εκτάσεις, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αφορά τόσο τοπία που μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά, όσο και τοπία χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα.».

Αλήθεια αφού τα ψηφίσατε, γιατί δεν τα εφαρμόζετε; τι νόημα έχουν όλα τα παραπάνω; Δίνεται άδεια μέσα σε περιοχή «NATURA», τσιμεντάρετε, κτίζετε, αλλοιώνετε, μετατρέπεται το δάσος σε βιομηχανική περιοχή. Με μία σας απόφαση άρετε Σύνταγμα, συμβάσεις, συνθήκες, αρχές. Για ποιο λόγο ο Έλληνας πολίτης πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους, όταν το ίδιο το κράτος υπογράφει και ψηφίζει κείμενα που δεν τηρεί;

Αλλά ας πάμε και σ’ αυτούς που έβαλαν την υπογραφή τους γι’ αυτό το έργο. Και μάλιστα είναι πολλοί. Γνωρίζετε που οδηγείτε τον τόπο; έχετε κατανοήσει τις επιπτώσεις του έργου στην κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων; για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία αυτών έχετε να πείτε κάτι; Ή μήπως επειδή εσείς θα είστε μακριά από την περιοχή δε σας ενδιαφέρει;

Το έργο αυτό υποδουλώνει τις τοπικές κοινωνίες. Αποτρέπει αυτές να κινηθούν προς ένα καλύτερο αύριο. Οποιαδήποτε πλέον προσπάθεια για τουριστική, κοινωνική και οικονομική ανέλιξη των κατοίκων είναι κενή. Τον τόπο που έζησαν, βίωσαν και γνώρισαν θα τον αποχωριστούν. Αυτό που θα βλέπουν τώρα θα είναι πάνω από το κεφάλι τους να ορθώνονται καθημερινά τεχνητά στοιχεία ξένα προς τον τόπο.

Όσον αφορά το τοπίο, το οποίο φέρει φυσική και πολιτισμική αξία και είναι αυτό που έχει προκύψει ως διαχρονικό ιστορικό αποτύπωμα της αμφίδρομης και αέναης σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, σε λίγο καιρό θα πάψει να διηγείται τη σχέση αυτή.

Για κάποιο λόγο, νοιώθουμε όλοι εμείς ότι εσείς που έχετε πάρει κάποιες θέσεις ανταγωνίζεστε για το ποιος θα αλλοιώσει και θα καταστρέψει περισσότερο τον βιωματικό μας χώρο. Ποιος θα επιτύχει μεγαλύτερη μετάλλαξη του τόπου μας. Ότι αληθινό, ότι αυθεντικό υπήρχε σε αυτή τη χώρα με ένα τρόπο καθημερινά τον αλλάζετε. Σαν να θέλετε να αποκόψετε τη συλλογική μνήμη του Ελληνικού λαού απ’ αυτόν το τόπο. 

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» (Γ. Σεφέρης). Καληνύχτα σας…    

Υγ. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, διότι δεσμεύει το μέλλον των κοινοτήτων μας και της κοινωνίας μας. Συνεπώς, ζητούμε από όλους τους επικεφαλείς των συνδυασμών των προσεχών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, αλλά και τους υποψηφίους των συνδυασμών να πάρουν θέση και να καταθέσουν τρόπους αντίδρασης.

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΗΛΙΟ

ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ