ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στα 0,42 ευρώ το κιλό η τιμή πώλησης του σκληρού σίτου

Στα 0,42 ευρώ το κιλό η τιμή πώλησης του σκληρού σίτου

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 31/07/2023, ανοίχτηκαν προσφορές στα πλαίσια σχετικού διαγωνισμού για την πώληση των σιτηρών εσοδείας 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η τιμή πώλησης του σκληρού σίτου συμφωνήθηκε στο ποσό των 0,42€/kg για συνολική ποσότητα 2.800 τόνων περίπου, εκ των οποίων το ποσό των 0,39€/kg θα αποδοθεί στους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν παραδώσει το σιτάρι τους στον ΑΣ Βόλου.

Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε καταβληθεί στους ίδιους ως άνω παραγωγούς ποσό 0,20€/kg ως προκαταβολή και τώρα θα καταβληθεί εντός των προσεχών ημερών επιπλέον ποσό 0,19€/kg ως συμπληρωματική τιμή.

Η εν λόγω τιμή αποτελεί την υψηλότερη τιμή σε ολόκληρη την επικράτεια έως και σήμερα.