ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ευχαριστούν για την κατάσβεση της φωτιάς στις κτηνοτροφικές μονάδες

Ευχαριστούν για την κατάσβεση της φωτιάς στις κτηνοτροφικές μονάδες

Οι κτηνοτρόφοι Μπαλαμώτης Στέργιος και Ιωάννης Σδρούλιας ευχαριστούν θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 26 Ιουλίου στην περιοχή του Βελεστίνου και απείλησε με καταστροφή τις κτηνοτροφικές μονάδες ιδιοκτησίας τους, τους:

Stefaιn Veliou
Selam Mandri
Ντοντη Θυμιο
Vasil Hasisi
Fadil Hasisi
Hasan Najkoli
Genzi Tresa
Tani Dorzi
Lani Dorzi
Κουβάτα Γεώργιο
Παγκουρέλια Αντώνιο
Παγκουρελια Ζαχαρία
Ηλία Αποστολίνα
Τζατζάφη Νικόλαο και
Σαϊτη Ιωάννη