ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους ΟΤΑ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους ΟΤΑ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, στα πλαίσια του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α`), άρθρο 222, ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους ΟΤΑ.

Όπως ανακοινώνεται με σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠ.ΕΣ., παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Η παράταση της ισχύουσας προθεσμίας, που λήγει στις 18/01/2019, κρίνεται αναγκαία για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με χρεώσεις δημοτικών τελών πολίτες, οι οποίοι είτε δεν ενημερώθηκαν εντός της εξάμηνης προθεσμίας για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στον οικείο ΟΤΑ.

Ως εκ τούτου καλούνται οι κάτοχοι των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση περί της μη χρήσης του ακινήτου για την απαλλαγή τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προσκομίζοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή της ΔΕΔΔΗΕ για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου
2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τυχόν συνιδιοκτητών του ακινήτου περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησης του ακινήτου
3. Επίσημο έγγραφο(Ε9 , τοπογραφικό διάγραμμα) προκειμένου για τα τ.μ. του ακινήτου

Μετά και το πέρας της παράτασης το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού θα επιβάλλεται κανονικά. Επίσης γίνεται έλεγχος τυχόν οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βάση του Νόμου 2130/1993

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Τσελεπίδη Σωτηρία, τηλ. 2425350218)

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
Δημήτριος Στ. Νασίκας