ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

AΓΓΕΛΙΕΣ

Ζητείται υπάλληλος στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ (ΕΛΗΞΕ)

Ζητείται υπάλληλος στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ (ΕΛΗΞΕ)

Η ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΕ ζητά άντρα υπάλληλο για εργασία στον τομέα των μηχανών. Σημειώνεται πως μετά την πρόσληψη θα υπάρξει και ανάλογη εκπαίδευση.

Πλήρης απασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 697 004 0493 καθώς και στα γραφεία του εργοστασίου, 24250 22990.