ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετονομασία οδού του Βελεστίνου σε αντιδημάρχου Ιωάννη Κουβάτα, προσλήψεις στην καθαριότητα, έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων, στα θέματα ημερησίας διάταξης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  10η / 2023  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Δευτέρα 29η Μαϊου   2023   και ώρα 19:30,  για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

-Λήψη απόφασης για την μετονομασία οδού εντός του οικισμού της Κοινότητας Βελεστίνου, σε οδό «Αντιδημάρχου Ρήγα Φεραίου , Ιωάννη Δημ. Κουβάτα». 

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας  Έκθεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 64-2023).   

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023,του Δήμου Ρήγα Φεραίου.(Α.Ο.Ε. 65-2023).

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023,του Δήμου Ρήγα Φεραίου.(Α.Ο.Ε.76-2023).

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023, του Δήμου Ρήγα Φεραίου.(Α.Ο.Ε.83/2023).

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023, του Δήμου Ρήγα Φεραίου.(Α.Ο.Ε.97/2023).

-Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πέντε (5) συνοδών απορριμματοφόρων και δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρου, με σύμβαση δύο μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος αποκομιδής.

-Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας.

-Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων στο Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας απόφοιτων ΕΠΑΛ, για απασχόληση στο Δήμο Ρήγα Φεραίου , κατά την περίοδο 2023-2024.

-Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση  του ΝΠΔΔ: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. (4-2023 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

-Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση του  ΝΠΔΔ:  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. (5-2023 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

-Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για την  κάλυψη αναγκών του.

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της 36-2023 Απόφασης της  ΔΕΥΑΡΦ, με θέμα: «Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», Π.Δ. 69.380,00 € πλέον Φ.Π.Α.» 

-Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους,   σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

-Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού των όρων απευθείας ανάθεσης, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος,  της Κοινότητας Περιβλέπτου (οικισμός  Ελευθεροχωρίου),  από 2023 έως 2027.

-Λήψη απόφασης για την παραχώρησης χρήσης χώρου της Κεντρικής Πλατείας Ριζομύλου, στον Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο Ριζομύλου «Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ», για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «13ο Αντάμωμα των Φίλων της  Παράδοσης», την Παρασκευή 25η  Αυγούστου 2023.  (Σχετική η 2-2023 Απόφαση Κοινότητας Ριζομύλου).

-Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος παράτασης προθεσμίας, για την Ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύμβασης, με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

-Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, για το έργο: «Αποκατάσταση εισόδου Κεραμιδίου λόγω Θεομηνίας».

-Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκου Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 49,1216 MW, στη θέση «Ελευθεροχώρι», της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου,  της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.