ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Σαββανάκης

Σαββανάκης Κυρ. Νικόλαος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτηρίων

Εργoλήπτης Δημοσίων Έργων

*Στην Αθήνα

Μαυρομιχάλη 11, ΤΚ 106 79

Τηλ. 210 3602402 - Fax: 210 3638248

 

 

Πληροφορίες

Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Σαββανάκης
Διεύθυνση: Κουταρέλια 106-110 
Πόλη: Βόλος
Τηλέφωνο: 2421034437
Κινητό: 6932523629
Fax: 2421034438
Email: nsavvanakis@hotmail.com
Website: nsavvanakis.gr