ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γνωρίστε την Κοιν.Σ.Επ. "Ρήγας Φεραίος"

Γνωρίστε την Κοιν.Σ.Επ. "Ρήγας Φεραίος"

Η Ρήγας Φεραίος Κοιν.Σ.Επ. είναι μια Κοινωνική Επιχείρηση η οποία συστάθηκε από μια ομάδα ανθρώπων τον Απρίλιο του 2017 με έδρα το Βελεστίνο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδών οι οποίοι οραματίστηκαν έναν συνεταιρισμό ο οποίος θα έχει την δυναμική να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει την εθνική και διεθνή εμπειρία έτσι ώστε να αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης προς οφέλους του Κοινωνικού Συνόλου.  

Οι αξίες μας βασίζονται στην καθημερινή προσπάθεια, για τη θεμελίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και τη διατήρηση των ισορροπιών, εφαρμόζοντας και τηρώντας το δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή: ένα μέλος - μια ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους. 

Αξιολογούμαστε συνεχώς υπό ένα αυστηρό σύστημα κριτηρίων που έχουμε θέσει και συναποδεχθεί όλα τα μέλη, βάση των επαγγελματικών ιδιοτήτων μας, ως προς την αποτελεσματικότητα των επί μέρους δράσεών μας. Επιπλέον επιδιώκουμε τη μεταξύ μας αλληλοϋποστήριξη τόσο ηθικά όσο και επαγγελματικά για την επίτευξη των αναγκών της συλλογικότητας.

Στρατηγική Διαχείρισης Υπηρεσιών.

Η στρατηγική διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. επικεντρώνεται στις Αρχές της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Δημιουργικής Βιομηχανίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε μέσα από πρωτοβουλίες να προκύψουν, στο σύνολο τους, ποιοτικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Οι εξειδικευμένες ειδικότητες και δεξιότητες των μελών διαφέρουν μεταξύ τους και ως εκ τούτου καταφέρνουν να απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς όπως: στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και της γεωργίας.

Επιπλέον αποτελούν τον βασικό πυλώνα στήριξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων, βοηθούν στην ενίσχυση, στην επέκταση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Ρήγας Φεραίος Κοιν.Σ.Επ. στην τοπική κοινωνία, να συμμετάσχει σε Δίκτυα και Αναπτυξιακές Συμπράξεις, σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου Τομέα. 

Το 2022 η Ρήγας Φεραίος Κοιν.Σ.Επ. είχε αναλάβει την διοργάνωση European Music Day ( Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής) εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Στόχος της Ρήγας Φεραίος Κοιν.Σ.Επ. είναι η σύνδεση του χθες με το σήμερα, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η ανάδειξη των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των συλλόγων που προέρχονται από τον Πολιτιστικό, Καλλιτεχνικό και Δημιουργικό τομέα στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής καθώς και των σημείων που πραγματοποιείται.

Μέσα από ένα γενικό πλαίσιο δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού και του Αγροδιατροφικού Τομέα ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει διαμορφώσει ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει, διαχείριση και λειτουργία υποδομών, κινητικότητα με συμμετοχές σε Συμπράξεις και Δίκτυα, συμμετοχή με υποβολές προτάσεων και σχεδίων δράσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Διοργανώσεις Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, προκύπτει από την οργανωτική δομή του συνεταιρισμού και τη θέληση για τη συνεχόμενη εξέλιξη. Θεωρούμε πως με αυτόν το βηματισμό επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότητα στις συνεργασίες μας.