ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Στα παλιά σφαγεία

Στα παλιά σφαγεία

Στα παλιά σφαγεία του Βελεστίνου δεκαετία στα μέσα της δεκαετιάς του 1950 στην περιοχή «Ταμπάχανα».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες εικονίζονται, από δεξιά: Κώστας Βασιλειάδης, Ιωάννης Λαΐτσος, Οδυσσέας Αμούντζας, Νίκος Γκιόκας, Θεόδωρος Αλεξίου, η μικρή Ευγενία Γκιόκα και ο Στέργιος Γκιόκας. Στα αριστερά ο έμπορος Λύτρας.

Από το αρχείο του Στέργιου Γκιόκα.

Πιο διαβασμένα