ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόταση αγοράς οικοπέδου για νέο βοηθητικό γήπεδο από τη μείζονα αντιπολίτευση
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  8η / 2023  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Πέμπτη 20η Απριλίου 2023  και ώρα 19:30,  για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την αγορά αγροτεμαχίου - οικοπέδου,  στον παρακείμενο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του σταδίου Βελεστίνου και δημιουργία νέου βοηθητικού γηπέδου κανονικών διαστάσεων,  που θα μπορεί να φιλοξενεί επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου. (Πρόταση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Χαράλαμπου Πάσχου). 
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 και της Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023,  του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 58 / 2023).
 3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με πέντε ημερομίσθια μηνών Μαϊου – Ιουνίου 2023, για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 210 Ν. 3584/2007 και την περ. κ’ § 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.
 5. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) πεύκων, ανάμεσα στην Παιδική Χαρά και στο Γήπεδο Μπάσκετ της Κεντρικής Πλατείας Ριζομύλου, φύτευση νέων μικρότερων δένδρων. (Σχετική η 1-2023 Απόφαση Κοινότητας Ριζομύλου και η 1/2023 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Αγίου Γεωργίου Φερών,  στον Αθλητικό Σύλλογο  Βελεστίνου «Ρήγας Φεραίος», για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024. 
 7. Λήψη απόφασης χορήγησης Γνωμοδότησης:  α) για την λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης της  Κωνσταντού Μαρίας του Γεωργίου, σε έκταση στη θέση Ίσιωμα Κοινότητας Καναλίων και  β) έγκρισης μείωσης αποστάσεων, για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας. (Σχετική η 1-2023 Απόφαση Κοινότητας Καναλίων).   
 8. Λήψη απόφασης,  για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ» που αποτελεί το Υποέργο 4 της πράξης: «Ανακατασκευή Ανενεργής Αποθήκης (Πρώην Γεωργικού Συνεταιρισμού Στεφανοβικείου, Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου της».   
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών,  για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στην Δ.Ε. Κεραμιδίου από τη Θεομηνία «ΑΘΗΝΑ» Οκτώβριος 2021»  
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και  του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για την ανάληψη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρήγα Φεραίου,  των διαδικασιών επίτευξης της απαιτούμενης μελετητικής επάρκειας του έργου,  με τίτλο: «Αναβάθμιση του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε Πρότυπο ΕΠΑ.Λ.»,  με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του Επαγγελματικού Λυκείου, μέσω της μετατροπής του σε Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Βελεστίνου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την κατασκευή και λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 18  MW, στη θέση «Κόχες» των Δ.Ε. Κεραμιδίου, Κάρλας και Φερών, στου Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 12. Λήψη απόφασης για την δωρεάν τοποθέτηση πληροφοριακών-ενημερωτικών πινακίδων, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ρήγα Φεραίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Νικόλαος Γεωργ. Βουραζέρης