ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με επιτυχία η εκδήλωση του ΤΕΕ για το σκυρόδεμα

Με επιτυχία η εκδήλωση του ΤΕΕ για το σκυρόδεμα
Με τη συμμετοχή μηχανικών και φοιτητών από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, εκδήλωση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, με θέμα «Βασικές αρχές για το σκυρόδεμα – Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016».
 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας η Πρόεδρος κ. Νάνσυ Καπούλα, στον χαιρετισμό της αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους φοιτητές που παραβρέθηκαν, αναφέρθηκε στο Μητρώο Υποδομών για 20.000 κτήρια (Σχολεία και Νοσοκομεία) και στον στατικό έλεγχο των δημοσίων κτηρίων που ξεκινάει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
 
Τη εκδήλωση άνοιξε ο κ. Νικόλαος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, μέλος ΚΤΣ και Μ.Ε.Τ.Σ., με θέμα «Βασικές αρχές για το σκυρόδεμα - ΚΤΣ 2016». Ο γνωστός μηχανικός και μέλος της Επιτροπής Συντάξεως Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, τόνισε ότι ο τελευταίος κανονισμός έχει ως κύρια σημεία του, τη σύνθεση, τις κατηγορίες έκθεσης, την παραγγελία, την αποδοχή, το έντυπο παραλαβής του σκυροδέματος και τέλος την πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής.
 
Οι κ.κ. Χρήστος Γ. Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος & Λάμπρος Κούτας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ και μέλος του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος του ιδίου Τμήματος, εισηγήθηκαν το θέμα «Επισκόπηση Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016».
 
Οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέφεραν μεταξύ άλλων, ότι ο σκοπός του κανονισμού είναι η διασφάλιση ποιότητας μέσω του ελέγχου, η αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των κατασκευών και η μείωση του κόστους λειτουργίας (συντήρησης).
 
Από την πλευρά του, ο κ. Ευάγγελος Ζαγκαβιέρος, Επιθεωρητής Κτιριακών και Έργων Υποδομής TÜV Hellas, πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα «Η σημασία της επιθεώρησης και της πιστοποίησης στις κατασκευές από σκυρόδεμα». Όπως είπε ο ΚΤΣ-2016 αφορά στο σκυρόδεμα κανονικού βάρους και δεν περιλαμβάνονται τα ελαφρά και βαρέα και τα τεχνητά ή ανακυκλωμένα αδρανή.
Τέλος ο κ. Λάμπρος Κίσσας, από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, αναφέρθηκε στο θέμα «Έλεγχος Σκυροδέματος στο έργο και επανέλεγχοι». Ο ίδιος αναφέρθηκε στις δειγματοληψίες και τους ελέγχους που ισχύουν για σκυρόδεμα μιας κατηγορίας αντοχής. Αν στο ίδιο έργο διαστρώνεται σκυρόδεμα δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών αντοχής, θα γίνονται διαφορετικές δειγματοληψίες και έλεγχοι για κάθε περίπτωση, τόνισε.
 
Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησαν ερωτήσεις σε θέματα ελέγχου και μεταφοράς σκυροδέματος, όπως και σε εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν το σκυρόδεμα.
 
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί σε μαγνητοσκόπηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ Μαγνησίας και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.teemag.gr/

Πιο διαβασμένα