ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου δημόσια τακτική συνεδρίαση - Δείτε τα θέματα ημερησίας διάταξης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  3η / 2023  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Λήψη απόφασης για την Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου  (Α.Ο.Ε 24/2023).
 • Λήψη απόφασης για την Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου  (Α.Ο.Ε 29/2023).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με πέντε ημερομίσθια μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2023 2023, για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 210 Ν. 3584/2007 και την περ. κ’ § 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.
 • Λήψη απόφασης,  για τον καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών.
 • Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έξι  (6) ατόμων , μέσω του Προγράμματος του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.    
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση Πολυετούς Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.
 • Λήψη απόφασης για το άνοιγμα νέου  λογαριασμού  του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην  Τράπεζα Πειραιώς, για την ενεργοποίηση του Δήμου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ.
 • Λήψη απόφασης για την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Βελεστίνου», του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου» Αποκατάσταση ζημιών στην Δ.Ε. Κεραμιδίου, από τη θεομηνία ‘’ΑΘΗΝΑ’’ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021)», του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης,  με τίτλο «Εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Κερασιάς της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου», μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. «Αναπτυξιακή  Πηλίου Α.Ε» και του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
 • Λήψη απόφασης για τη Διαγραφή οφειλών  από βεβαιωτικό κατάλογο.
 • Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση Δημοτικού  Καταστήματος,  στον οικισμό Βένετο της Κοινότητας Κεραμιδίου.