ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος για τα χιόνια που χρεώνει άδικα άδειες σε συναδέλφους

Ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ Νομού Μαγνησίας
Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος για τα χιόνια που χρεώνει άδικα άδειες σε συναδέλφους

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι τα προβλήματα δυσλειτουργίας του κράτους θα τα φορτώνονται οι πολίτες στην πλάτη τους, στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/οικ. 1866 – 5/2/2023 αναφέρει ψευδώς ότι,  “ επειδή η νομοθεσία δεν προβλέπει διατάξεις για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες” και όπου δεν είναι έτοιμες οι υπηρεσίες να οργανώσουν τηλεργασία, δίνει την οδηγία στα γραφεία προσωπικού να χρεώσουν μέρα αδείας (π.χ. κανονική) στους δημόσιους υπάλληλους που αδυνατούσαν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω του χιονιά!

Θέλουν να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε !!! Το υπουργείο Εσωτερικών,  με μια εγκύκλιο καταργεί  τα άρθρα 657 και 656 του αστικού κώδικα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, που δεν μπορεί να τις καταργήσει μια εγκύκλιος, οι εργαζόμενοι οι οποίοι, λόγω των ασυνήθους μορφής και εντάσεως χιονοπτώσεων, δεν καθίσταται δυνατόν (Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον μισθωτό σχετική βεβαίωση από τον Δήμο ή από την Αστυνομία) να προσέλθουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, το γεγονός των χιονοπτώσεων θεωρείται ως σπουδαίος λόγος, μη οφειλόμενος σε υπαιτιότητά τους (άρθρ. 657 ΑΚ), τους παρέχετε το δικαίωμα να ζητήσουν τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο λόγω των χιονοπτώσεων καθίσταται αδύνατον να προσέλθουν στην εργασία τους (και εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 658 ΑΚ) εφ᾽ όσον βεβαίως η επιχείρηση λειτούργησε.

Με εγκυκλίους που δεν έχουν καμία βάση το υπουργείο χρεώνει στις πλάτες των εργαζομένων την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού και ρισκάρει με την ασφάλεια μας.

Είναι απαράδεκτο την ώρα που αρκετοί συνάδελφοι έμειναν για ώρες αποκλεισμένοι από τα χιόνια, σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και χωρίς ρεύμα, το Υπουργείο να απαιτεί να «πληρώσουν» με μέρα κανονικής αδείας την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού.

Να αποσυρθεί άμεσα αυτή η επαίσχυντη εγκύκλιος και να καλυφτούν όσοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στη δουλειά τους λόγω του χιονιά!

Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού!

Καλούμε τα σωματεία να μπουν φραγμός στις αυθαιρεσίες των δημάρχων και της κυβέρνησης.