ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

AΓΓΕΛΙΕΣ

Ζητείται κυρία για την φροντίδα ηλικιωμένου κυρίου στο Βελεστίνο

Ζητείται κυρία για την φροντίδα ηλικιωμένου κυρίου στο Βελεστίνο

Ζητείται κυρία για την φροντίδα ηλικιωμένου κυρίου, (όχι κατάκοιτος) στο Βελεστίνο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946744061.