ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναγκαία η μετάθεση αύξησης εισφορών Αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών μη μισθωτών του ΕΦΚΑ για το έτος 2024

Αναγκαία η μετάθεση αύξησης εισφορών Αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών μη μισθωτών του ΕΦΚΑ για το έτος 2024
Με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, προβλέπεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. στο ύψος του τρέχοντος Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 1.1.2023, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών για το έτος 2023.  

Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία μεγάλο μέρος των μη μισθωτών ασφαλισμένων καλείται αφενός να τηρήσει τις θεσπισμένες ρυθμίσεις παλαιότερων ασφαλιστικών οφειλών, αφετέρου να είναι συνεπές στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών, η υπέρογκη αύξηση κατά περίπου 10% των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το 2023, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε δημιουργία νέου κύματος οφειλών, γεγονός που θα επιδεινώσει την εισπραξιμότητα των εισφορών του ΕΦΚΑ.

Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής θα είναι καταστροφική τόσο για τους αγρότες όσο και για τους μικρούς και μεσαίους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες και δη για τους νεότερους από αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ-Κίνημα Αλλαγής καταθέτει τροπολογία στη Βουλή που όχι μόνο ζητά να μεταφερθεί η ρύθμιση αυτή για το 2024 αλλά, για να αποφευχθεί η δημιουργία ανάλογης στρέβλωσης στο μέλλον, προτείνει τη θέσπιση ανώτατου πλαφόν αύξησης εισφορών των μη μισθωτών επί του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους ίσο με 3% για το 2024 και εφεξής.
 
Δημήτρης Τσιμπανάκος 

Μέλος Κ.Π.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κινήματος Αλλαγής