ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησε ο 2ος διαγωνισμός ερασιτεχνικής φωτογραφίας άγριας ζωής της λίμνης Κάρλας «Αγλαΐα Τσεκούρα»

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ξεκίνησε ο 2ος διαγωνισμός ερασιτεχνικής φωτογραφίας άγριας ζωής της λίμνης Κάρλας «Αγλαΐα Τσεκούρα»

Η διαχείριση της δημόσιας ομάδας του facebook ® «ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» με την αρωγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  διοργανώνουν τον 2ο διαγωνισμό ερασιτεχνικής φωτογραφίας άγριας ζωής της λίμνης Κάρλας «Αγλαΐα Τσεκούρα». Ο διαγωνισμός διοργανώνεται  σε μνήμη της Βολιώτισσας καθηγήτριας φυσιογνώστριας Αγλαΐας Κ. Τσεκούρα για το έργο, την αγάπη και την προσφορά της, μαζί με το σύζυγό της Δημήτριο Οικονομίδη, στην καταγραφή και παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής τη δεκαετία του 1990.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν στην έκταση της Λίμνης Κάρλας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (Ορεινό Βόρειο Πήλιο, Μαυροβούνιο) αποτυπώνοντας το φυσικό πλούτο της (πανίδα, χλωρίδα, οικότοποι – ενδιαιτήματα, μικρόκοσμος). Η θεματογραφία του διαγωνισμού είναι:

Α. ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Β. ΦΥΤΑ

Γ. ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Δ. ΤΟΠΙΟ

Ε. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο διαγωνισμός έχει σκοπό, μέσω της προσέλκυσης των φωτογράφων στη λίμνη Κάρλα, να αποτυπώσει όσο καλύτερα μπορεί την άγρια φύση της περιοχής. Εξ’ ορισμού αναφέρεται σε ερασιτέχνες φωτογράφους και για αυτό το λόγο θα δοθεί έμφαση πρωτίστως στη δυσκολία και τη σπανιότητα της φωτογραφίας και δευτερευόντως στην τεχνική λήψης και επεξεργασίας αυτής. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε και λήγει στις 31 Ιουλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου 2023 στη σελίδα της δημόσιας ομάδας του facebook ®  «ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι μόνο ερασιτέχνες φωτογράφοι, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους  και  συμμετέχουν στο διαγωνισμό με έως και πέντε (5) φωτογραφίες ανά θεματογραφία ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν ήδη λάβει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαθλο σε προγενέστερο διαγωνισμό ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ – “ΑΓΛΑΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ”. Επίσης δεν επιτρέπονται επαναλαμβανόμενα «κάδρα» στις συμμετοχές κάθε φωτογράφου.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβληθούν στο e-mail karla.photocontest.tsekoura@gmail.com χωρίς απεικονιζόμενα διακριτικά του κατόχου (π.χ υδατογράφημα λογοτύπου, ονοματεπώνυμου κτλ). Θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε μορφή αρχείου JPΕG με τη μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας έως 2000pixels, ανάλυσης maximum 240dpi και συνολικό μέγεθος αρχείου έως 2ΜΒ, συμπεριλαμβανομένων και των Exif data. Κάθε υποβληθέν αρχείο φωτογραφίας θα πρέπει να έχει ονομασία ως εξής:

Επίθετο_Όνομα_Τίτλο_Αύξοντα αριθμό_Θεματογραφία.jpeg π.χ. Ιωάννου_Θάνος_Ορχιδέα_1_Φυτά.jpeg ή Ιωάννου_Θάνος_Πελαργός_2_Άγρια_Ζωή.jpeg

Στο e-mail συμμετοχής που θα αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

αναγράφουν ως ΘΕΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ_ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΓΛΑΙΑ – ΤΣΕΚΟΥΡΑ π.χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΓΛΑΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ» και να επισυνάπτουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμ. ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν, θα τυπωθούν (σε διαστάσεις και υλικό ώστε να εξασφαλίζεται η ευκρινής θέασή τους από απόσταση 2 μέτρων – ευγενική χορηγία από τον κ. Αγγλόπουλο Βασίλειο και το φωτογραφείο ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ στη Λάρισα) και θα εκτεθούν την ημέρα της ειδικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για το λόγο αυτό θα ζητηθούν από τους συμμετέχοντες τα πρωτότυπα ψηφιακά αρχεία στο maximum της ανάλυσης.  Με την υποβολή των φωτογραφιών του κάθε συμμετέχοντας θα λάβει απαντητικό e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής του.

Τα φωτογραφικά έργα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουν κατά πλήρη πατρότητα στο συμμετέχοντα. Με την υποβολή της συμμετοχής, αυτόματα ο συμμετέχων δηλώνει ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν αποκλειστικά δικό του δημιούργημα στο σύνολο των απεικονιζόμενων σε κάθε φωτογραφία στοιχείων, δεν αποτελούν αντικείμενο σύνθεσης όπου έστω και εν μέρει έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφικά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, δεν  έχουν εκχωρηθεί τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε φωτογραφίας σε τρίτο και ότι ο υποβάλλων διατηρεί γενικώς το πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών. Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο συμμετέχων έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή επέμβαση. Στην περίπτωση που αποδειχθεί -έστω εκ των υστέρων και ακόμη και μερική- πατρότητα άλλου δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη, όντες σε κάθε περίπτωση καλόπιστοι τρίτοι. Ο συμμετέχων ρητώς αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανωτέρω παράβαση του όρου, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Τα έργα κάθε συμμετέχοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσιοποίηση και επικοινωνιακή προώθηση του διαγωνισμού και των σκοπών του, από τον διοργανωτή, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από χορηγούς επικοινωνίας, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς άλλη έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος και χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του δημιουργού.

Η Κριτική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από φωτογράφους και επαγγελματίες του φωτογραφικού χώρου που έχουν επιλεγεί από τους διοργανωτές. Η

κρίση των έργων θα γίνει βάσει κλίμακας αξιολόγησης για κάθε φωτογραφία και τελικά κάθε φωτογράφος θα λάβει συνολική βαθμολογία για τις συμμετοχές του συνολικά στο διαγωνισμό. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική, δεν απαιτεί αιτιολογία και επ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.

Θα βραβευτούν οι 10 φωτογράφοι (5 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ) με τη συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα αξιολόγησης των συμμετοχών τους, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δεοντολογία

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της διαχείρισης της δημόσιας ομάδας του facebook ®

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» και της κριτικής επιτροπής, καθώς και στους συγγενείς έως δευτέρου βαθμού αυτών.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απεικονίζουν τον φυσικό κόσμο με τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα ειλικρινή. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να εξαπατούν το κοινό ή να προσπαθούν να αποκρύψουν ή να παραμορφώσουν την πραγματικότητα της φύσης. Η υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά διαβεβαίωση, εκ μέρους των συμμετεχόντων, ότι για τη λήψη των φωτογραφιών δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε πράξη η οποία τραυμάτισε ή απείλησε ένα ζώο ή προξένησε βλάβη στον οικότοπό του, στην προσπάθειά τους να το φωτογραφίσουν. Αυτό περιλαμβάνει τις πολύ χαμηλές ή θορυβώδεις πτήσεις πάνω από ένα ζώο, καθώς και τη χρήση κάθε είδους δολώματος. Επιπλέον, οι φωτογράφοι οφείλουν να αποφεύγουν την φωτογράφηση νεοσσών, φωλιών και την όχληση κατά τη μεταναστευτική και αναπαραγωγική περίοδο.  Οι συμμετέχοντες φέρουν ακέραιη την ευθύνη συμμόρφωσης με το σύνολο της εγχώριας και διεθνούς νομοθεσίας και την εξασφάλιση των αδειών που ενδεχομένως να απαιτούνται (στις περιπτώσεις απεικόνισης ανθρώπων, αυτό περιλαμβάνει τη συναίνεσή τους) για τις φωτογραφίες που θα υποβάλουν στον διαγωνισμό. Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος σε περίπτωση που τεκμηριωθεί, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε στιγμή, ότι οποιαδήποτε φωτογραφία ελήφθη κατά παράβαση των προαναφερθέντων κανόνων δεοντολογίας ή της εγχώριας ή διεθνούς νομοθεσίας.

Η παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας  συνιστά παραβίαση των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από αυτόν. Αυτή και μόνη συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων, η δε παραβίασή τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.