ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμβάσεις εργασίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις
Συμβάσεις εργασίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΥΕ Καθαριστών (Εσωτερικών & εξωτερικών χώρων)
2 ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών
1 ΥΕ Εργατών Οικοδομικών εργασιών

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας ΕΔΩ.