ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 19:30 σε ειδική-τακτική συνεδρίαση για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το 2023 και στις 20:00 για τα θέματα ημερησίας διάταξης που θα δείτε παρακάτω αναλυτικά
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  22η / 2022 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Τετάρτη  28η  Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:3 , για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Ρήγα Φεραίου .  (Α.Ο.Ε. 244 / 2022) 
  1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου .(Α.Ο.Ε 245 / 2022) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  23η / 2022  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Τετάρτη  28η Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 40.788,72 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ’ κατανομή έτους 2022- Σχετική η 06-2022 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). 2.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (ΑΟΕ 241-2022).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (ΑΟΕ 242-2022)
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2022 του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Α.Ο.Ε. 233-2022) 
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 192-2022  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση της υπ. αρίθμ 30-2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου» , με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και του στρατηγικού σχεδιασμού (Στοχοθεσία έτους 2023)».
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 230,0064 MWp, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΦΕΡΩΝ & ΚΑΡΛΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Νικόλαος Γεωργ. Βουραζέρης