ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο
Εικόνα αρχείου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση του  Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023 του Δήμου Ρήγα Φεραίου  

Λήψη απόφασης για την για την έγκριση της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 ,  του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 200-2022)

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 ,  του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 201-2022).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 20ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 ,  του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 204-2022).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 21ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 , του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Α.Ο.Ε. 215- 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2023  . (Α.Ο.Ε.   218 / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 219  /2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους λαϊκών αγορών έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 220 / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων , για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων, έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 221 /2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων , έτους 2013. (Α.Ο.Ε 222 / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας , έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 223/ 2022).

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους παρεπιδημούντων , έτους 2023 (Α.Ο.Ε.    224 / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού , έτους 2023 .(Α.Ο.Ε. 225 /2022)

Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό  δημοτικού φόρου , έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 226  / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 227  / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων , έτους 2023. (Α.Ο.Ε. 228 / 2022)

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης αιγιαλού-παραλίας, με αντάλλαγμα , έτους 2023.  (Α.Ο.Ε. 229   / 2022) .

Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ .

Λήψη απόφασης για το αίτημα  του Α.Ε.Σ. Ολυμπιονίκης Μαγνησίας, , για παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου Βελεστίνου, κατά  την περίοδο 2022-2023.

Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 230,0064 MWp, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΦΕΡΩΝ & ΚΑΡΛΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την Κατασκευή και Λειτουργία Φ/Β/ σταθμού ισχύος 22,09861 MW και υποσταθμού τάσης 33/150 KV, στη θέση « ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 2 » της Δ.Ε Φερών και Δ.Ε. Νέας  Αγχιάλου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων ,  σε Δημοτική Αγροτική Οδό,  στην κτηνοτροφική εγκατάσταση  ιδιοκτησίας  Παπαδάμ Κωνσταντίνου του Δημητρίου,  σε εκτός Σχεδίου αγροτεμάχιο,  στην θέση ΄΄Κουτσούκ΄΄ Αγίου Γεωργίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Νικόλαος Γεωργ. Βουραζέρης