ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Βίντεο: Κτηνοτροφία δίπλα στην Κάρλα

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα παραγωγή από τον Dimis foto video drone
Βίντεο: Κτηνοτροφία δίπλα στην Κάρλα

Δείτε το βίντεο