ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ψηφιακή κάρτα εργασίας - Ψηφιακό ωράριο και Υλοποίηση έργου Ψηφιακής κάρτας εργασίας» πραγματοποιεί το Επιμελητήριο Μαγνησίας την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, στις 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Domotel XeniaΒόλου.
Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την Απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων (01.11.2022-30.11.2022), τη Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, τη Ψηφιακή Οργάνωση χρόνου εργασίας, τη Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, Παραδείγματα δηλώσεων με διάφορες μορφές απασχόλησης & ωραρίων Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόληση, Τρόπος & Χρόνος ενημέρωσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την τήρηση χρονικών ορίων εργασίας και Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας με τη νέα Υ.Α. 80016/01.09.2022 & για ψηφιακή κάρτα.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος, Εργασιακός – Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

Αναλυτικά η θεματολογία έχει ως εξής:

Απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων (01/11-30/11/2022)

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης

 • Η απογραφή των εργαζομένων – Χρονοδιάγραμμα

Υλοποίηση έργου Ψηφιακής κάρτας εργασίας (άρθρο 74 Ν. 4808/2021)

Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας

 • Η νέα διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Ψηφιακό ωράριομερικώς απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη εργασία

Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

 • Για σταθερό ωράριο εργασίας
 • Για μεταβαλλόμενο ωράριο εργασίας (Βάρδιες ή έκτακτη σύντομη αλλαγή ωραρίου)
 • Τρόπος υποβολής του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις
 • Η διαδικασία υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας

Παραδείγματα δηλώσεων με διάφορες μορφές απασχόλησης & ωραρίων

Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης

 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του εργαζομένου έως την υποβολή του εργοδότη
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίαςκαι ο μηχανισμός ελέγχου από τον εργοδότη για:
 • αποκλίσεις,
 • «ορφανά» κτυπήματα κάρτας ή/και μη κτυπήματα κάρτας,
 • τρόποι και εργαλεία διασφάλισης εργοδότη

Τρόπος & Χρόνος ενημέρωσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την τήρηση χρονικών ορίων εργασίας

 • Συστήματα ωρομέτρησης, My Ergani κλπ
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης έντυπο Ε8
 • Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο

Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων - Νέα Υπουργική απόφαση για επιβολή προστίμων

 • Πρόστιμα – Κυρώσειςκατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας με την νέα Υπουργική απόφαση 80016/01-09-2022
 • Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας
 • Ενημέρωση για τον έλεγχο από το Σ.ΕΠ.Ε.
 • Χρονικά όρια εργασίας και υπέρβαση τους
 • Ψηφιακή Κάρτα παραβίαση

Υποχρεώσεις του εργοδότη σχετικά με τη βία και παρενόχληση στην εργασία

 • Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης
 • Παραβάσεις