ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Επερχόμενες διακοπές ρεύματος

Επερχόμενες διακοπές ρεύματος

Δείτε τις μέρες και τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Πατήσε πάνω στην εικόνα.