ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ζωντανή Θεσσαλία

Από τον Γιάννη Ψαχούλα, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στο Νομό Μαγνησίας με το συνδυασμό του Δημήτρη Κουρέτα (Πρωτοβουλία)
Ζωντανή Θεσσαλία

Η Πρωτοβουλία αγωνίζεται για μία Θεσσαλία ζωντανή, λειτουργική, δημιουργική, δίκαιη, συμμετοχική, επειδή η πολιτική δεν είναι τεχνική σκοπιμοτήτων, η γέφυρα προς την εξουσία, ούτε ηθική παρεκτροπή ή επάγγελμα ανεπάγγελτων, αλλά αντιπαράθεση απόψεων -ιδεών- επιχειρημάτων με ήθος και συνέπεια λόγων και έργων, που αποβλέπει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της Περιφέρειας.