ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Γαλλική εταιρεία... σκεπάζει και περιοχές του Δήμου με 670 MW

Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φαραωνικών διαστάσεων, ισχύος 234,99 MW, πρόκειται να εγκατασταθεί σε χωράφια συνολικής έκτασης 1.910.190,91 τ.μ., στις θέσεις Πολυζέικα 1 και 2, στους Δήμους Ρήγα Φεραίου και Βόλου, στην περιοχή της Μαγνησίας, όπως αναφέρει το thessaliaeconomy.gr
Γαλλική εταιρεία... σκεπάζει και περιοχές του Δήμου με 670 MW

Πρόκειται για έργο της Γαλλικής πολυεθνικής AKUO ENERGY το οποίο εξασφάλισε άδεια περιβαλλοντικών όρων πριν από λίγες ημέρες.

Η συγκεκριμένη εταιρεία απλώνεται περαιτέρω στον θεσσαλικό κάμπο καθώς ήδη έχει στο ενεργητικό της άδεια από τη ΡΑΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, ισχύος 279,5 MW, στον Δήμο Φαρσάλων, αλλά όχι μόνο εκεί. Η AKUO, διαθέτει άδεια για αποθήκευση ενέργειας μέσω συσσωρευτών, μέγιστης ισχύος 107,25 MW, στη θέση «Αργυρόμυλος», του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και για έναν ακόμα φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 49.9MW, στον Δήμο Παλαμά του νομού Καρδίτσας.

Κανείς δεν αρνείται την αναγκαιότητα της ηλιακής ενέργειας αλλά όταν πρόκειται να καλυφθούν χιλιάδες στρέμματα γόνιμης γης που θα τα στερηθούν η γεωργία και η κτηνοτροφία της Θεσσαλίας, οι ανησυχίες είναι εύλογες.

Το πάρκο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε πέντε επιμέρους τμήματα, με  πρόσβαση σε αυτό μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής. Οι σκαπτικές εργασίες (διαμόρφωση επιφάνειας αγροτεμαχίου, πασσαλόμπηξη, έδραση προκατασκευασμένου οικίσκου, οδεύσεις δικτύων, περίφραξη κλπ) συμπεριλαμβανομένων και των σκαπτικών εργασιών για τη σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω του μεγάλου μεγέθους και της έκτασης του έργου, θα γίνουν με δαπάνη της εταιρείας που θα κατασκευάσει τον σταθμό.

 λες οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού (αρχαιολόγοι κ.λπ.) το οποίο θα υποδείξει και θα εποπτεύει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Κώστας Τόλης - thessaliaeconomy.gr