ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βασικά σημεία του οριστικοποιημένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ( 2023-2027)

Από την Γεωπόνο Άννα - Αφροδίτη Καρακίτσου
Βασικά σημεία του οριστικοποιημένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ( 2023-2027)

Ορισμένα από τα πιο βασικά σημεία του οριστικοποιημένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου (βασική, αναδιανεμητική και συνδεμένη ενίσχυση)

Το πράσινο φως δόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας. Το οριστικοποιημένο κείμενο κατατέθηκε την Δευτέρα 17/10. Ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία του κειμένου είναι τα παρακάτω: 

Βασική Εισοδηματική Στήριξη:

 • Αροτραίων καλλιεργειών: 215 € ανά εκτάριο
 • Μόνιμων καλλιεργειών: 270 € ανά εκτάριο
 • Βοσκοτόπων: 176 € ανά εκτάριο

Αναδιαναμετική Εισοδηματική Στήριξη:

Αποτελεί μια νέα παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στην δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα. Η ενίσχυση που θα δοθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης παρέμβασης θα είναι:

 • Αροτραίες καλλιέργειες: 138 € ανά εκτάριο
 • Μόνιμων καλλιέργειες: 116 € ανά εκτάριο
 • Βοσκοτόποι: 177 € ανά εκτάριο

Επιλέξιμες θα θεωρούνται οι εξής εκμεταλλεύσεις:

 

Κατώτατο Όριο

Ανώτερο Όριο

Αροτραίες καλλιέργειες

2 εκτάρια

11 εκτάρια

Μόνιμες καλλιέργειες

1 εκτάριο

4 εκτάρια

Βοσκοτόπους

1 εκτάριο

17 εκτάρια

 

 • Συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις στην φυτική παραγωγή:
 1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού: 100 €/εκτάριο
 2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού: 100 €/εκτάριο
 3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού: 100 €/εκτάριο
 4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Αραβοσίτου: 550 €/εκτάριο
 5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά: 470 €/εκτάριο
 6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας: 512 €/εκτάριο
 7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης: 407 €/εκτάριο
 8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: 285 €/εκτάριο
 9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας: 348 €/εκτάριο
 10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων: 472 €/εκτάριο
 11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών: 192 €/εκτάριο
 12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών: 83 €/εκτάριο

Άννα - Αφροδίτη Καρακίτσου, Γεωπόνος

Email: aphroditikarakitsou@gmail.com

Άγιος Μηνάς, Βελεστίνο Μαγνησίας 

Πηγές:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023-2027. (2022).

http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/protasi_stratigikoy_shedio_kap_17.10.22.pdf