ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σεμινάριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Αγροτικό Τομέα

Έντονος ο προβληματισμός της επιστημονικής κοινότητας για τη λειψυδρία - Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα διενεργηθεί το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 του Οκτώβρη, στο "Θερμοκηπιακό Πάρκο" του Τμήματος Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο
Σεμινάριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Αγροτικό Τομέα

Το φαινόμενο της κλιματικής κλίσης είναι γνωστό πως επηρεάζει όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής, και ο αγροτικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση. Μέσα από αυτό το φαινόμενο, αναδύονται ερωτήματα και ανάγκες για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη πολιτικών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργείται με τη συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων, με φυσική παρουσία, αλλά και μέσω Internet, ένα τετραήμερο σεμινάριο με θέμα «Μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» με αφορμή το έργο «ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων», που διοργανώνεται από την ΚοινΣΕπ “Δράση και Ενέργεια” με την υποστήριξη σημαντικών φορέων.

Έντονος ο προβληματισμός της επιστημονικής κοινότητας για τη λειψυδρία

Το πρώτο διήμερο του σεμιναρίου, με τις θεματικές «Κλιματική αλλαγή: θεωρητικό υπόβαθρο και μελλοντικές προγνώσεις» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής»  πραγματοποιήθηκε , με ιδιαίτερη επιτυχία, το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 του Οκτώβρη στο Συγκρότημα «Γαιόπολις», το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, με συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων ,είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.

Τα θέματα που αναλύθηκαν, κατά το 1ο διήμερο εργασιών, ήταν η σχέση μετεωρολογίας και κλιματικής αλλαγής, οι νέες τεχνολογίες και καλλιέργειες με γνώμονα το υπό συζήτηση φαινόμενο, η κλιματική αλλαγή και οι εφαρμογές κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης φυσικών πόρων, το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και οι προοπτικές του Ταμιευτήρα Κάρλας σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, η διαχείριση υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας υπό την απειλή ξηρασίας και κατάρρευσης οικοσυστημάτων στις νέες κλιματικές συνθήκες,καθώς επίσης και η δορυφορική τηλεπισκόπηση και κλιματική αλλαγή σε φυσικά οικοσυστήματα.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα διενεργηθεί το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 του Οκτώβρη, στο "Θερμοκηπιακό Πάρκο" του Τμήματος Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Οι συμμετέχοντες, πέραν των διαλέξεων, θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του «Θερμοκηπιακού Πάρκου» και να ενημερωθούν για τα πειράματα που διενεργούνται εκεί, τα οποία αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.