ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σεμινάριο: Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Αγροτικό Τομέα

Σεμινάριο: Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Αγροτικό Τομέα
Στο μικροσκόπιο οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Αγροτικό Τομέα
 
Ένα καινοτόμο 4ήμερο σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 
Με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου
 
Η Κλιματική Κρίση τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στα υδατικά αποθέματα σε όλο τον πλανήτη.
 
Για τον λόγο αυτό η επιστημονική κοινότητα και η Πολιτεία καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρά ερωτήματα σε ότι αφορά τις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους και να αναπτύξουν και να προχωρήσουν στην εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
 
Σημαντικοί Φορείς, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβάλλοντος), αλλά και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚοινΣεπ «Δράση και Ενέργεια» και ο Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου) διοργανώνουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 4ήμερο Σεμινάριο (Summer School), διάρκειας 32 ωρών, με τίτλο: “Μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής” (Δράση 3), προκειμένου να αναδείξουν καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Λίμνη Κάρλα, αναδεικνύοντας παράλληλα την λίμνη και το τεράστιο περιβαλλοντικό έργο της περιοχής μας, έτσι ώστε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες περιοχές στην Ελλάδα και όχι μόνο.
 
Για τον λόγο αυτό προσκαλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους Γεωπόνοι, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί, φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, στελέχη της αυτοδιοίκησης με τις κατάλληλες γνώσεις και γενικά, επιστήμονες οποιασδήποτε ειδικότητας των οποίων το επιστημονικό / επαγγελματικό έργο σχετίζεται με τη θεματολογία του θερινού σχολείου, σε μια 4ήμερη εκπαίδευση που θα διεξαχθεί στη Λάρισα (Σάββατο 15 Οκτωβρίου -Κυριακη 16 Οκτωβρίου 2022 ) -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Περιβάλλοντος,Εγκαταστάσεις Τμήματος Περιβάλλοντος, Συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (Περιφ. Οδός Λάρισας- Τρικάλων ΤΚ 41500) και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου -Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 , στο Βελεστίνο -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος Θερμοκηπιακό Πάρκο
 
Δηλώσεις Συμμετοχής
 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εκπαιδευόμενων δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά στο LINK: https://forms.gle/b5EpwhAQuezKW2pr7 .
 
Η επιθυμητή από τους διοργανωτές συμμετοχή στις συνεδρίες είναι η φυσική παρουσία και στις δύο πόλεις (Λάρισα, Βελεστίνο Μαγνησίας), ενώ θα επιτρέπεται η διαδικτυακή παρακολούθηση μόνο στους εκτός Νομού συμμετέχοντες, εφόσον αδυνατούν να συμμετέχουν δια ζώσης.
 
Την τέταρτη μέρα της εκπαίδευσης ( 23/10/2022), που αφορά επίσκεψη στο Θερμοκηπιακό Πάρκο στο Βελεστίνο, η συμμετοχή μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία και όχι διαδικτυακά.
 
Εννοείται ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα δοθεί σε όσους παρακολουθήσουν τις εργασίες του SUMMER SCHOOL και τις 4 μέρες διδασκαλίας.
 
Το Link παρακολούθησης διαδικτυακά θα σταλεί στους συμμετέχοντες έγκαιρα.
 
Η απάντηση της επιστημονικής κοινότητας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης
 
Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει διαρκής εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων στο μείζον θέμα που είναι οι κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα στον πολύπαθο
Θεσσαλικό κάμπο, από την έλλειψη νερού άρδευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, δεδομένου ότι:
1. η ανασύστασή της αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ε.Ε.,
2. διότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι ακόμα αξιόλογα, και
3. να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Η θεματολογία του 4ήμερου Σεμιναρίου , που θα εξελιχθεί σε δύο συνεχόμενα Σ/Κ , είναι η εξής:
1. "Κλιματική αλλαγή: θεωρητικό υπόβαθρο και μελλοντικές προγνώσεις"
2. "Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής"
3. "Διαχείριση Υδάτινων πόρων με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής και υποδομών"
4. Επισκέψεις και εκπαίδευση πεδίου (Θερμοκηπιακό Πάρκο Παν/μίου Θεσσαλίας (Βελεστίνο)
 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης έγκριτοι επιστήμονες θα αναλύσουν όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε συνθήκες κλιματικής κρίσης , ενώ την 4η μέρα ( 23/10/2022), οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του θερμοκηπιακού πάρκου του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο και να ενημερωθούν για τα πειράματα που διενεργούνται εκεί, στα οποία αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμοί με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας (π.χ. θα ενημερωθούν για τις αρχές λειτουργίας ενός υδροπονικού συστήματος καλλιέργειας, με το οποίο εξοικονομούνται νερό και λιπάσματα, για τα στάδια λειτουργίας ενός συστήματος ενυδρειοπονίας, το οποίο υποστηρίζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, κ.α. ).
 
Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων", και υλοποιείται από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια" (Συντονιστής εταίρος ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου.
Παράλληλα, δείχνει την ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου για την προστασία των οικοσυστημάτων, αναδεικνύοντας καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η κλιματική αλλαγή.
 
Ένα έργο χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και τη Θεσσαλία
 
Για μια ακόμα φορά οι τρεις (3) Φορείς που υλοποιούν το σημαντικό αυτό έργο, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και την υποστήριξη Δήμων και τοπικών φορέων, θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Λίμνη Κάρλα, αναδεικνύοντας παράλληλα την λίμνη και το τεράστιο περιβαλλοντικό έργο της περιοχής μας, έτσι ώστε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες περιοχές στην Ελλάδα και όχι μόνο.
 
Όλες οι πληροφορίες στο Site του προγράμματος: www.karlaclima.gr ή/και στις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα