ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου: Πρόσκληση για εγγραφή στις κενές θέσεις της Α΄ τάξης

Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου: Πρόσκληση για εγγραφή στις κενές θέσεις της Α΄ τάξης

Από το Π.ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου γίνεται γνωστό ότι όσοι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου κατά το σχολικό έτος 2022-2023, μπορούν να υποβάλλουν στο σχολείο κατ’ εξαίρεση χειρόγραφη αίτηση εγγραφής για τις εναπομείνασες κενές θέσεις και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 105522/ΓΔ4/31-08-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δικαίωμα υποβολής για τις κενές θέσεις της Α’ τάξης του Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/τριες απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου ενώ κριτήριο για την επιλογή αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου Γυμνασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο Διευθυντής
Βάιος Λιαπόπουλος
ΠΕ82, MSc