ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ιερός της πατρίδος έρως εμφωλεύει εις την καρδίαν και η καρδία δεν γηράσκει ποτέ

Ο ιερός της πατρίδος έρως εμφωλεύει εις την καρδίαν και η καρδία δεν γηράσκει ποτέ

Όπως σημειώνει στο βιβλίο "Ρήγα, Ρήσεις" και αναδημοσιεύει στην ενδιαφέρουσα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, ο Ρήγας ανέγραψε την ρήση αυτή του Μαρμοντέλ στην αρχή του έργου του "Η βοσκοπούλα των Άλπεων" (Ηθικός Τρίπους, 1797, σ. 118) θέλοντας να δείξει πως η φιλοπατρία είναι υγιής εκδήλωση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου και ότι από την φιλοπατρία θα πρέπει να διακατέχονται οι Έλληνες για την ελευθερία και την πρόοδο της πατρίδας τους.