ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανοιχτός διαγωνισμός για τη δημιουργία μονοπατιού trecking - mountain biking στη λίμνη του Φράγματος "Παναγιώτικο"

Στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ" συνολικού προϋπολογισμού 154.380 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) προχωρά ο Δήμος Νοτίου Πηλίου
Ανοιχτός διαγωνισμός για τη δημιουργία μονοπατιού trecking - mountain biking στη λίμνη του Φράγματος "Παναγιώτικο"

Σύμφωνα με τη μελέτη, που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο περιβάλλοντας χώρος της Λίμνης του Φράγματος θα διαμορφωθεί μέσω της δημιουργίας ενός περιμετρικού μονοπατιού, που περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και συντήρησής του καθώς και διάνοιξη του ανατολικού τμήματος και θα κατασκευασθούν συμπληρωματικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως ξύλινα παγκάκια και ξύλινες γέφυρες.

Σκοπός της έργου είναι η αξιοποίηση του μονοπατιού τόσο για τον τεχνικό έλεγχο του Φράγματος, όσο και για λόγους υπαίθριας ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα, η διάνοιξη του μονοπατιού περιμετρικά της Λίμνης θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Φράγματος «Παναγιώτικο», καθώς θα διευκολυνθεί η επιθεώρηση του έργου σε όλη την έκτασή του. Επίσης, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής, παρέχοντας στους επισκέπτες έναν νέο χώρο ποιοτικής αναψυχής, ο οποίος θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ επέκταση στην οικονομία της.

Δημιουργία μονοπατιού treckingmountain biking στη Λίμνη «Παναγιώτικο».

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί έναν εντυπωσιακό βιότοπο, που την καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή πολιτών και τουριστών για ένα χώρο ανάτασης, ξεκούρασης, αλλά και δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία και η ορεινή ποδηλασία. Η κατασκευή ενός μονοπατιού γύρω από τη Λίμνη του Φράγματος «Παναγιώτικο» θα δημιουργήσει πρόσβαση στην έντονη βλάστηση του δάσους και στην άμεση επαφή με το νερό και το βουνό. Η ποικιλομορφία εδάφους, με υψομετρική διαφορά μονοπατιού περίπου 10 μέτρα, θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για ένα μονοπάτι που θα χρησιμοποιηθεί εκτός από πεζοπορία και για διαδρομή ορεινής ποδηλασίας mountain biking.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr έως την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.