ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων
Το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων ευχαριστεί για τις δωρεές σε χρήματα τους:
Βολιώτη Αποστολία
Σηργάνου Αλεξάνδρα
Μπαμπούνη Μιράντα
Δαφερέρα Μαρία
Στεργιοπούλου Ανθούλα
Χρήστου Ελένη
 
Επίσης ευχαριστεί συγγενείς και φίλους του Απόστολου Φασουλίδη, εις μνήμην του οποίου πραγματοποιήθηκε δωρεά δύο γευμάτων, αντί στεφάνων προς τους ηλικιωμένους. Ευχαριστεί τις κ. Κολλιού Βαρβάρα και Κολλιού Λίτσα για τη δωρεά απογευματινού καφέ προς τους ηλικιωμένους εις μνήμην Αικατερίνης Κολλιού.
 
Ευχαριστεί τον κ. Θεοδωρόπουλο Δημήτρη για τη δωρεά απογευματινού καφέ προς τους φιλοξενούμενους του Ιδρύματος Καναλίων.
 
Θερμά ευχαριστεί για τις δωρεές τροφίμων, απορρυπαντικών και ειδών υγιεινής τους:
Τσιανάκα Νίκο
Φακίνου Σοφία
Ρεβενισίου Σοφία
Ουρμάνη Αλέξανδρο
Ματζίρη Βασιλική
κ. Βούσβουρα
Κολλάρια Μάριο
 
Επίσης ευχαριστεί για τη δωρεά τροφίμων τον κ. Καραΐσκο Βασίλη, Ταξίαρχο Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας.
 
Την Εταιρία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων Κόσιαβας Κουζιώκας για τη δωρεά.
 
Την κ. Μπαϊρακτάρη για τη δωρεά τροφίμων εις μνήμην συγγενικού της προσώπου.
 
Ιδιαιτέρως ευχαριστεί το Παγκόσμιο Σωματείο Απόδημων Μαγνήτων “Το Κοινόν των Μαγνήτων” για την προσφορά προς το Σουρλίγκειο Ίδρυμα.
 
Θερμά ευχαριστεί ανώνυμους πολίτες για τις δωρεές τροφίμων, χρημάτων και παραϊατρικού υλικού προς το Ίδρυμα Καναλίων.
 
Η συγκινητική συμπαράσταση όλων των ανωτέρω μας ενδυναμώνει για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Γηροκομείου μας και την προσφορά αγάπης, στοργής και ασφάλειας στους τροφίμους του.