ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κουλτούρα συνεργασιών

Άρθρο του Γιάννη Ψαχούλα, υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Ν. Μαγνησίας με το συνδυασμό "Πρωτοβουλία" του Δημήτρη Κουρέτα
Κουλτούρα συνεργασιών

Ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα, που προκύπτουν και σαν ερώτημα προ των εκλογών και που θα πρέπει να απαντηθεί τόσο άμεσα όσο και στην πράξη, την αμέσως επομένη μέρα αυτών, είναι η συνεργασία διαφορετικών παρατάξεων στη διοίκηση της Περιφέρειας ή των Δήμων.

Θα ήθελα να καταθέσω την άποψη μου έγκαιρα επ’ αυτού και ταυτόχρονα να αιτιολογήσω και την απόφαση μου να συμμετάσχω στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση με ένα σχήμα που δεν συνδέεται με κόμματα.

Δεν υπάρχει στη χώρα μας κουλτούρα συνεργασιών. Αυτό αποδεικνύει την κυριαρχία μιας στρεβλής αντίληψης για τον ρόλο της πολιτικής.

Η αντίληψη αυτή:

Εκλαμβάνει την πολιτική ως επιδίωξη-σχεδιασμό-εφαρμογή μέτρων σε μια μονομερή κατεύθυνση ,που υπαγορεύεται από ορισμένη ιδεολογία και, κατ’ επέκταση, κομματική δεοντολογία. Αποκλείει εξ’ ορισμού την ορθότητα κάθε άλλης πολιτικής εκδοχής και συνεπώς τη σύμπλευση μ’ αυτή για την αντιμετώπιση μιας γενικής ανάγκης.Άλλωστε για την ύπαρξη της ανάγκης αυτής θεωρεί υπεύθυνη την αντίπαλη ιδεολογία και τους φορείς που την υπηρετούν.

Δεν επιτρέπει στα πολιτικά πρόσωπα να μοιραστούν τη δόξα για τη "σωτηρία του λαού με τους πολιτικούς αντίπαλους, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, η μοναδικότητα της πολιτικής ιδεολογίας και των ηγετικών προσώπων της, θα χανόταν.

Αντιστρατεύεται (αναποτελεσματικά βέβαια) τη "διαλεκτική σύνθεση", ως φάση της ιστορικής εξέλιξης (διαλεκτικός νόμος = θέση – αντίθεση – σύνθεση).

Τούτων δοθέντων, εύχομαι η ορθή σκέψη να οδηγήσει στην επιλογή των ικανών ανθρώπων που θα κληθούν να "συνθέσουν" τη φιλοσοφία διοίκησης της Περιφέρειας και των Δήμων την αμέσως επόμενη των εκλογών ημέρα.